مقاله شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن(های) مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن(های) مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله مقاومت
مقاله نماتد مولد سیست
مقاله نشان‏گرهای مولکولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت و گستردگی نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt) در جهان و به منظور جلوگیری از کاهش قابل توجه محصول ریشه و قند ناشی از این نماتد تلاش های زیادی صورت می گیرد و مناسب ترین روش مدیریت آن اصلاح ارقام مقاوم می باشد. گونه های وحشی گروهprocumbentes  در جنس Beta به دلیل داشتن ژن های مقاومت به بیماری های مختلف چغندرقند از جمله مقاومت به نماتد اهمیت زیادی دارند. برای شناسایی نشان گرهای مولکولی DNA پیوسته با ژن های) مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقند از آغازگرهای ۱۰ نوکلئوتیدی و توالی های اختصاصی استفاده شد. برای این منظور، در ابتدا جمعیت های درحال تفکیک برای ژن(های) مقاومت به نماتد انتخاب گردیدند. پس از کشت بذر، نشاء این جمعیت ها با حدود ۱۰۰۰ لارو نماتد در چند نوبت، تلقیح شدند. گیاهان مقاوم (با کمتر از ۱۰ سیست) و گیاهان حساس (با بیشتر از ۱۰ سیست) شناسایی و به دو گروه تقسیم شدند. در مرحله بعد با استفاده از آغازگرهای انتخابی مانند: Sat-121, OP-X-02, Op-x-15, Op-G-02, Op-D-13, Op-B-11, Op-y-10 و الیگونوکلئوتیدهای ,TGAACACCTTTCAAAT CGTAAGAGACTATGA و ۱۰۰ آغازگر از کیت های شرکت اپرون، آزمون PCR انگشت نگاری نمونه ها و مقایسه الگوی نوارهای DNAی دو گروه، انجام شد بین مقاومت در گیاه و حضور نوار خاصی از توالی DNA تکثیر شده، با نشان گر ۶۶٫۶۴, sat-121 درصد پیوستگی و هم چنین بین مقاومت در گیاه و حضور نوار خاصی از توالی DNA کثیر شده، با نشان گر OP-D-13، ۶۶٫۹۱ درصد پیوستگی مشاهده شد که این دو نشان گر می توانند در غربال ژنوتیپ های مقاوم در شرایط آزمایشگاهی استفاده شوند.