مقاله شناسایی مولکولی و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های تولید کننده شیگاتوکسین اشریشیاکلی در کودکان زیر ۵ سال شهر یاسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی مولکولی و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های تولید کننده شیگاتوکسین اشریشیاکلی در کودکان زیر ۵ سال شهر یاسوج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیاکلی تولید کننده شیگاتوکسین
مقاله Polymerase chain reaction چندگانه
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آیین وحید
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: همایون مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اشریشیاکلی های تولید کننده شیگاتوکسین از مهم ترین عوامل ایجاد کننده اسهال و همچنین بیماری هایی نظیر سندرم اورمی همولیتیک (HUS یا Hemolytic uremic syndrome) و کولیت هموراژیک (HC یا Hemorrhagic colitis) می باشند. هدف از این پژوهش، بررسی شیوع سویه های تولید کننده شیگاتوکسین و ژن های بیماری زای آن در کودکان زیر ۵ سال شهر یاسوج می باشد.
روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی ۳۰۰ نمونه مدفوع اسهالی از کودکان زیر ۵ سال شهرستان یاسوج انجام شد. پس از تشخیص اولیه باکتری اشریشیاکلی با استفاده از روش های بیوشیمیایی، ویروتیپ (STEC یا Shiga toxigenic Escherichia coli) با ارزیابی ژن های eaeA، stx1 و stx2 توسط تکنیک PCR (Polymerase chain reaction) چندگانه شناسایی و حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها با روش دیسک دیفیوژن بر اساس دستورالعمل CLSI (Clinical and laboratory standards institute) بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در نمونه های مورد پژوهش، فراوانی ویروتیپ STEC، ۱۰۴ مورد (۳۴٫۷ درصد) بود. از سویه های شناسایی شده ۱۴ مورد (۱۳٫۵ درصد) ژن stx1، ۳۱ مورد (۲۹٫۸ درصد) ژن stx2، ۹ مورد (۸٫۷ درصد) ژن های –stx1-stx2، ۱۲ مورد (۱۱٫۵ درصد) ژن های eaeA-stx1، ۲۵ مورد (۲۴ درصد) ژن های eaeA-stx2 و ۱۳ مورد (۱۲٫۵ درصد) هر سه ژن eaeA-stx1-stx2 را دارا بودند. با بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی مشخص شد که سویه های جداسازی شده، بیشترین میزان حساسیت را به آنتی بیوتیک ایمی پنم و بیشترین مقاومت را به آنتی بیوتیک سفتی زوکسیم دارند.
نتیجه گیری: سویه های اشریشیاکلی تولید کننده شیگاتوکسین در منطقه مورد پژوهش شیوع گسترده ای دارند. با توجه به تنوع ژنتیکی سویه های جداسازی شده، پایش گسترده بیمارستانی این ویروتیپ با استفاده از روش های دقیق مولکولی در سایر مناطق کشور پیشنهاد می گردد.