مقاله شناسایی مولکولی مایکوپلاسما هومینیس در ترشحات دستگاه تناسلی مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۴ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی مولکولی مایکوپلاسما هومینیس در ترشحات دستگاه تناسلی مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کرمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایکوپلاسما هومینیس
مقاله مایع منی
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه بابک
جناب آقای / سرکار خانم: رضامیرشکاری تورج
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نیک اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: حمیداوی محمدپور سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی مقدم نعیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مایکوپلاسماهای تناسلی اغلب با اثرات مخرب بر پارامترهای کیفی اسپرم می توانند موجب عقیمی و ناباروری در مردان گردند. این مطالعه با هدف جداسازی مایکوپلاسما هومینیس از ترشحات دستگاه تناسلی مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کرمان با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی از فروردین ماه ۱۳۹۱ تا شهریور ماه ۱۳۹۱ بر روی ۵۸ نمونه مایع منی جمع آوری شده از مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کرمان انجام گردید. ناباروری تمامی نمونه ها با انجام اسپرموگرام مورد تایید قرار گرفت. پس از استخراج DNA، با استفاده از روش PCR و به کمک پرایمرهای اختصاصی جنس مایکوپلاسما و گونه مایکوپلاسما هومینیس مورد ردیابی قرار گرفت.
یافته ها: از مجموع نمونه های مورد بررسی، ۲۲ نمونه (%۳۷٫۹۳) آلوده به جنس مایکوپلاسما و ۱۳ نمونه (۲۲٫۴۱) آلوده به گونه مایکوپلاسما هومینیس بودند. همچنین بیشترین آلودگی به مایکوپلاسما در گروه سنی ۲۹ تا ۳۸ سال مشاهده گردید.
نتیجه گیری: در این پژوهش برای اولین بار در کرمان مایکوپلاسما از ترشحات دستگاه تناسلی مردان نابارور جداسازی گردید. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که درصد بالایی از مردان نابارور و فاقد علایم بالینی، به این باکتری آلوده بوده اند.