مقاله شناسایی مولفه های شادی فردی و سازمانی و سنجش وضعیت این مولفه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۶۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی مولفه های شادی فردی و سازمانی و سنجش وضعیت این مولفه ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادی
مقاله شادی فردی
مقاله شادی سازمانی
مقاله ارزیابی عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فانی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آقازیارتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضرورت پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجادکننده آن در سازمان ها از آنجا ناشی می شود که شادی از یک طرف عواطف مثبت پرسنل را افزایش داده و از طرفی با کاهش عواطف منفی، باعث افزایش بهره وری خواهد شد. در این راستا، تحقیق حاضر درصدد است تا به بررسی سطح شادی در یکی از سازمان های پژوهشی بپردازد. بدین منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق، مولفه های شادی شناسایی گردیده و مورد تایید خبرگان قرار گرفت و پرسش نامه شادی در بین کارکنان توزیع گردید و با کمک نرم افزار spss وضعیت مولفه های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، وضعیت شادی در سازمان مذکور در حد متوسط ارزیابی گردید و راه کارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت شادی در این سازمان ارایه شد.