مقاله شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب و کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۶۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب و کار
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسایی موانع
مقاله مدیریت دانش
مقاله مدیریت فرایندهای کسب و کار
مقاله دسته بندی فرایندهای کسب و کار
مقاله مطالعه موردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرفرد مینا
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: البدوی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به منظور بررسی تفاوت های مدیریت دانش در هر یک از فرایندهای کسب و کار، طبقه بندی مناسبی ارائه می کند. در این طبقه بندی، فرایندهای کسب و کار به چهار دسته فرایندهای جریان کارگرا، اطلاعات گرا، تصمیم گرا و مشارکت گرا تقسیم می شوند. سپس در مورد ویژگی ها و مهم ترین موانع مدیریت دانش آنها بحث می شود. مطالعه ی ادبیات به شکل گیری گزاره های احتمالی در مورد مهم ترین موانع مدیریت دانش، در هر یک از چهار نوع فرایند منجر شد. گزاره های احتمالی از طریق انجام دو مطالعه موردی در یک فرایند جریان کارگرا و یک فرایند تصمیم گرا بررسی و فرضیه های پیشنهادی ارائه شده است. یافته های این پژوهش، به مدیران کمک خواهد کرد که در پیاده سازی نوآوری های مدیریت دانش، دیدگاه فرایندی داشته باشند و با توجه به نوع فرایندهای منتخب برای پیاده سازی مدیریت دانش، نسبت به رفع مهم ترین موانع مربوطه اقدام کنند. نتایج این پژوهش، بررسی و بهبود گزاره های احتمالی مربوط به فرایندهای اطلاعات گرا و مشارکت گرا و همچنین آزمون فرضیه های مطرح شده درباره مهم ترین موانع مدیریت دانش در چهار نوع فرایند کسب و کار، نقطه آغازی برای ادامه پژوهش های آتی است.