مقاله شناسایی منشا نسخ خطی خزانه عامره با استفاده از افزوده ها و کاسته های آزاد بلگرامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی منشا نسخ خطی خزانه عامره با استفاده از افزوده ها و کاسته های آزاد بلگرامی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزاد بلگرامی
مقاله خزانه عامره
مقاله یادداشت های افزوده و کاسته
مقاله نسخ خطی
مقاله متن پژوهی
مقاله منشا نسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفدهی هومن
جناب آقای / سرکار خانم: شیکهربتناگر چندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از نکات مهم در متن پژوهی، تشخیص قدمت نسخ و منشا نسخ منقول از نسخ اصلی و آگاهی از صحت و اصالت آن هاست. خزانه عامره تالیف میر غلام علی آزاد بلگرامی (۱۱۱۶- ۱۲۰۰ق) به جهت تعدد نسخ خطی آن و تعدد افزوده ها و کاسته های مولف بر کتاب که تا سال ها پس از تالیف آن ادامه یافته، نمونه خوبی برای نشان دادن نحوه تشخیص منشا نسخ بر اساس یادداشت های افزوده و کاسته موجود در آن هاست. در این مقاله پس از ذکر افزوده ها و کاسته های مولف، روش مقایسه نسخه های این کتاب توضیح داده شده است.