مقاله شناسایی منابع مقاومت به نژادهای غالب زنگ سیاه ایران در ارقام تجاری گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی منابع مقاومت به نژادهای غالب زنگ سیاه ایران در ارقام تجاری گندم
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنگ سیاه (ساقه) گندم
مقاله Puccinia graminis f. sp. tritici
مقاله ژن های مقاومت
مقاله مقاومت گیاهچه ای
مقاله مقاومت گیاه کامل
مقاله نژاد Ug99

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاتپور مهران
جناب آقای / سرکار خانم: نظری کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی واکنش ۶۲ رقم تجاری گندم نان ایرانی به بیماری زنگ سیاه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در مرحله گیاهچه ای با نژادهای غالب در کشور TTSTC، TTTTF، TRTFC، TTKSK (Ug99)، TTTTC و TKTTC و در مرحله گیاه کامل در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی کلاردشت در شرایط آلودگی طبیعی و در گلخانه واحد بیماری های غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج با آلودگی مصنوعی به نژاد (TTKSK (Ug99 اجرا شد. نتایج نشان داد که از ۶۲ رقم، ۳۹ رقم (۶۳%) فاقد مقاومت موثر در برابر نژادها، ۱۳ رقم (۲۱%) در برابر یک یا چند نژاد مقاوم و در برابر سایرین حساس بودند و ۱۰رقم (۱۶%) نسبت به نژاد (TTKSK (Ug99 حساس و در برابر پنج نژاد دیگر مقاوم بودند، که این گروه آخر شامل ارقام رسول، فلات، گلستان، اترک، شیرودی، دز، زاگرس، بهار، گنبد و MV17 حامل ژن مقاومت Sr31 شناخته شدند.