مقاله شناسایی منابع انتشار دی اکسین ها و فوران ها در ایران و تعیین سهم آنها در میزان سرانه انتشار در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی منابع انتشار دی اکسین ها و فوران ها در ایران و تعیین سهم آنها در میزان سرانه انتشار در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیاکسین ها
مقاله فوران ها
مقاله منابع انتشار
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی ها فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده رامین
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوند محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دی اکسین ها و فوران ها ترکیباتی بسیار سمی و خطرناکند که از منابع طبیعی و فعالیت های انسان تولید می شوند. این ترکیبات به علت پایداری و نیمه عمر بالایی که دارند مدت زیادی در محیط باقی مانده و اثرات شدیدی بر محیط زیست و انسان ها برجای می گذارند. هدف از این مطالعه شناسایی منابع انتشار دی اکسین ها و فوران ها در ایران و تعیین سهم آنها در میزان سرانه انتشار است.
روش بررسی: در این مطالعه، ابتدا منابع انتشار دی اکسین ها و فوران ها شناسایی و سپس با مراجعه به سازمان های متولی، داده های مورد نیاز جهت برآورد میزان انتشار از طریق پرسش نامه های مربوطه جمع آوری شد. سپس با استفاده از فاکتورهای انتشار ارایه شده توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، میزان انتشار هرکدام از منابع برآورد گردید. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار Excel استفاده شد.
یافته ها: بر اساس نتایج حاصل میزان انتشار دی اکسین ها و فوران ها در ایران در سال ۱۳۸۸ برابر ۱۹۵۷ g TEQ/yr بوده که از این مقدار ۷۰۵٫۸ g TEQ وارد هوا شده و ۶۴۳٫۲ g TEQ آن به صورت خاکستر باقی می ماند.
نتیجه گیری: سرانه انتشار دی اکسین ها و فوران ها در ایران ۲۶٫۴ mg TEQ/capital است و بیشترین میزان تولید در ایران مربوط به سوزاندن به طریقه روباز (۷۳۲٫۸ g TEQ/yr) و تولید فلزات آهنی و غیرآهنی (۶۳۵٫۷ g TEQ/yr) مانند مس، فولاد و آهن است.