مقاله شناسایی مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارش های حسابرسی و اثرات آن بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی (از دیدگاه مدیریت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۶۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارش های حسابرسی و اثرات آن بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی (از دیدگاه مدیریت)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزارش حسابرسی
مقاله بندهای عدم توافق حسابرسی
مقاله بهبود کیفیت گزارشگری مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی بوده که به منظور بررسی اثرات مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارش های حسابرسی بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیریت انجام یافته است. این تحقیق از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک کایدو c2 (تک بعدی) به بررسی جمعیت شناسی نمونه آماری تحقیق پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه مدیریت واحد تجاری به رعایت استانداردهای حسابداری مالی، اعمال کنترل های داخلی لازم بطور قوی و همچنین تهیه و ارایه گزارش های مالی بطور مطلوب از یک سیستم حسابداری جامع (مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری)، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد.