مقاله شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تاکید بر آموزش مهندسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فناوری آموزش (فناوری و آموزش) از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تاکید بر آموزش مهندسی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله طرح درس
مقاله رفتار حرفه ای
مقاله عملکرد استادان
مقاله معیارهای ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی صاحبی موسی
جناب آقای / سرکار خانم: نصری صادق
جناب آقای / سرکار خانم: قلی نیا قلزم حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزشیابی مستمر از کیفیت تدریس استادان، تاثیر به سزایی بر ارتقای کیفیت آن ها دارد. نحوه اجرای ارزشیابی و معیارهایی که برای ارزیابی استفاده می شود به نوبه خود بسیار مهم است. در این تحقیق ضمن بررسی روش های رایج برای ارزیابی کیفیت تدریس، معیارهای جدیدی پیشنهاد می گردد. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با انتخاب افراد مورد مطالعه در رشته های فنی و مهندسی از نظرات دانشجویان و استادان رشته های فنی، در شناسایی معیارهای ارزیابی تدریس استاد علاوه بر دروس نظری از عملکرد تدریس استاد در دروس کارگاهی، آزمایشگاهی و پروژه ها بهره ببرد و به اهدافی نو دست یابد. در ارائه معیارهای جدید شاخص های معیارهای مربوط به بررسی طرح درس، رفتار حرفه ای، سوالات امتحانی، رفتار اجتماعی، بررسی موردی از دانش آموختگان و عملکرد استاد در دروس کارگاهی، آزمایشگاهی، پروژه و پایان نامه های دانشجویی مد نظر قرار گرفت. برای شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان، تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی صورت گرفت. حجم نمونه شامل ۳۴۰ نفر دانشجو و ۱۰۶ نفر استاد بود که نظرات آن ها در مورد معیارهای ارزیابی کیفیت تدریس استادان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss نسخه ۱۶ انجام شده است. نظرات استادان و دانشجویان با استفاده از این نرم افزار پردازش گردید. نتایج نشان می دهد، از نظر استادان معیارهای طرح درس، برنامه زمان بندی در جلسات کلاسی با رعایت سرفصل ها و از نظر دانشجویان ارائه جزوه درسی، پاسخ گویی به سوالات، استفاده از مثال های مناسب، میزان مهارت های استاد در دروس عملی، میزان مشارکت و سرپرستی پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت تدریس استادان است.