مقاله شناسایی قارچ Blumeria graminis (DC.) Speer در گرامینه های مرتعی استان لرستان و معرفی میزبان های جدیدی برای این قارچ از استان لرستان و ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی قارچ Blumeria graminis (DC.) Speer در گرامینه های مرتعی استان لرستان و معرفی میزبان های جدیدی برای این قارچ از استان لرستان و ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفیدک پودری
مقاله گرامینه مرتعی
مقاله لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپه وند کرم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تیره گندمیان در ایران ۱۲۰ جنس دارد که بیشترین گسترش را در میان گیاهان گل دار دارند. این گیاهان در استان لرستان از مهمترین گونه های مرتعی به شمار می روند که یکی از مهمترین بیماریهای آنها سفیدک پودری است. در این تحقیق نمونه های مختلفی از گندمیان آلوده به سفیدک پودری از مراتع استان لرستان جمع آوری گردید و پس از شناسایی نمونه های گیاهی، اندام های قارچی عامل بیماری میکرومتری شد و تمام مشخصات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک آنها ثبت و با کلیدهای مربوطه تطابق و تمام گونه های گیاهی زیر به عنوان میزبان برای قارچ Blumeria graminis (DC.) Speer تشخیص داده شد: