مقاله شناسایی فون ماهیان بومی و غیربومی دریاچه پریشان در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی فون ماهیان بومی و غیربومی دریاچه پریشان در استان فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریاچه پریشان
مقاله فون ماهیان
مقاله فراوانی ماهیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین منشادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نغمه سنج حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی لیمنجوب رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی به منظور شناسایی فون ماهیان دریاچه پریشان نمونه گیری طی چهار فصل در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. ماهیان بوسیله تور ثابت صید گردیده و جهت شناسایی به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون منتقل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد ۹ گونه ماهی در دریاچه پریشان زیست می نمایند که به ترتیب میانگین فراوانی عبارتند از ماهی دشت ارژنی Capoeta barroisi persica (25.30±۱٫۴۵)، ماهی برگ بیدیChalcalburnus sellal (17.90±۲٫۰۳)، حمری Barbus luteus(16.04±۰٫۷۶)، کپور معمولی Cyprinus carpio (17.89±۰٫۴۵)، ماهی لجن خوار Garra rufa obtuse(14.19±۱٫۰۴)، ماهی کاراس Carassius carassius(8.64±۲٫۷۷)، مارماهی آب شیرین mastacembelus Mastacebelus(1.23±۱٫۰۷)، ماهی بیاح Liza abu (0.61±۱٫۲۲) و ماهی شیربت Barbus grypus (0.61±۱٫۲۲) است. همچنین بررسی درصد فراوانی ماهی ها به تفکیک فصول نشان داد که در فصل بهار ماهی دشت ارژنی، در فصل تابستان ماهی برگ بیدی، در فصل پاییز ماهی دشت ارژنی و در فصل زمستان کپور معمولی بالاترین درصد فراوانی را دارا بودند.