مقاله شناسایی فون مارمولک های جنوب استان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی فون مارمولک های جنوب استان اردبیل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله مارمولک
مقاله Lacertidae ،Anguidae
مقاله استان اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آلوچه رامین
جناب آقای / سرکار خانم: کمی حاجی قلی
جناب آقای / سرکار خانم: داداشی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خزندگان در کنترل بیولوژیکی طبیعت اهمیت بسزایی دارند. با توجه به غنای فون و فلور استان اردبیل و از آنجایی که بسیاری از مناطق این استان مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکی قرار نگرفته، این تحقیق طی سال های ۸۹-۱۳۸۸ در استان اردبیل، جهت شناسایی فون مارمولک های جنوب استان (اردبیل، خلخال، کوثر، نیر و نمین) انجام شد. نمونه ها از قسمت های مختلف مناطق مورد مطالعه به وسیله دست جمع آوری شده و از نمونه های زنده عکس و اسلاید تهیه شد و برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه جانور شناسی منتقل گشت. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که در مناطق مورد مطالعه سیزده گونه مارمولک متعلق به یازده جنس و چهار خانواده زیست می نمایند که عبارتند از: Ophisops elegans، Laudakia caucasica caucasica، Trachylepis aurata transcaucasica، Phrynocephalus persicus، ruderatus ruderatus Trapelus، Darevskia chlorogaster، Darevskia raddei raddei، Eremias strauch strauchi، Iranolacerta brandtii brandtii، Lacerta media media، lacerta strigata، Ablepharus bivittatus و Pseudopus apodus apodus. در میان خانواده های شناسایی شده، بزرگترین خانواده، Lacertidae با پنج جنس و هفت گونه می باشد. خانواده Anguidae با یک جنس و یک گونه مارمولک در منطقه کمیاب می باشد. اکثر گونه ها برای اولین بار از جنوب استان اردبیل جمع آوری و گزارش می شود.