مقاله شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان در برابر سوء مصرف مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۴۱۱ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان در برابر سوء مصرف مواد
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاب آوری
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله کسب هویت
مقاله مطالعه پایه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان ثانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی صلاح الدین
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: این مطالعه به شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان محله دروازه غار تهران، از طریق تحلیل تجارب زیسته آنان پرداخته است.
روش: این مطالعه کیفی بوده و به روش مطالعه پایه ای با رویکرد استراوس و کوربین ۱۹۹۸-۱۹۹۰ انجام شده است. محیط مطالعه، محله دروازه غار شهر تهران در سال 1390 بود. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز استفاده شد. درمجموع، چهارده مصاحبه با دوازده نفر انجام شد. بحث گروهی متمرکز نیز با حضور هفت نفر برگزار شد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که پنج عنصر اصلی، فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان را شرح می دهد: ۱ـ تلاش هدفمند و امید به آینده به منظور کسب هویت؛ ۲ـ به کارگیری استراتژی های حفظ خود، برای غلبه بر؛ ۳ـ عوامل فرهنگی و جامعه انگ زننده، توسعه نیافتگی، محیط پرخطر و موضوع های نگران کننده آن؛ ۴ـ کسب هویت؛ ۵ـ تجربه عوامل تسهیل کننده و مداخله گر. مهم ترین عاملی که سایر عناصر حول محور آن، معنا و مفهوم می یابد و نظریه برآمده از مطالعه را شکل می دهد، کسب هویت است.
نتیجه گیری: از نتایج مطالعه برمی آید که تایید شدن و رسیدن به معنای زندگی و کسب موفقیت، عمده ترین مقوله هایی هستند که در جریان فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان محله دروازه غار شکل می گیرند. این فرایند از آموزش های دوران کودکی آغاز می شود و با تلاش آنان برای غلبه بر موانع و کسب هویت تداوم می یابد.