مقاله شناسایی عیوب سطحی و زیر سطحی سازه بر اساس انتشار امواج لم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مکانیک هوا فضا از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی عیوب سطحی و زیر سطحی سازه بر اساس انتشار امواج لم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل سلامت سازه
مقاله امواج لم
مقاله امواج الاستیک
مقاله پیزوالکتریک
مقاله تحلیل اجزای محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمری مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: ابدی محمدطاها

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله امواج لم ایجاد شده با تحریک لایه پیزوالکتریک متصل به سازه برای شناسایی عیوب سطحی و زیرسطحی استفاده می شود. لایه پیزوالکتریک در لحظه اولیه به صورت محرک عمل می کند تا امواج لم را در سازه ایجاد کند و سپس این لایه پیزوالکتریک به عنوان حسگری عمل می کند تا انعکاس امواج لم از سطوح مختلف سازه را شناسایی کند. مدل اجزای محدودی برای تحلیل پاسخ لایه پیزوالکتریک و سازه تحت اثر سیگنال تحریک ارائه می شود و انتشار دو دسته امواج لم متقارن و پادمتقارن در سازه شبیه سازی می شود که با سرعت های مختلف نسبت به یکدیگر منتشر می شوند. انعکاس امواج لم در اثر برخورد با سطوح خارجی سازه یا سطوح عیوب داخلی آن با استفاده از مدل ارائه شده شناسایی می شود. عملکرد این روش برای سازه با یک یا دو شیار عرضی بررسی می شود که پهنای شیارها در مقایسه با ابعاد سازه بسیار کوچک است تا ترک عرضی در سازه را شبیه سازی کند. نتایج این تحلیل نشان می دهد که امواج لم ایجاد شده نسبت به این شیارهای عرضی بسیار حساس بوده و از انعکاس های آن می توان با دقت مناسبی موقعیت عیوب سطحی و داخلی سازه را شناسایی کرد.