مقاله شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان رشته حسابداری در دروس حسابداری پیشرفته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان رشته حسابداری در دروس حسابداری پیشرفته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول حسابداری
مقاله حسابداری میانه
مقاله ریاضیات
مقاله حسابداری پیشرفته
مقاله نمره آزمون ورودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شورورزی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معقول علی
جناب آقای / سرکار خانم: کده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان رشته حسابداری در درس حسابداری پیشرفته انجام شده است.از این رو تاثیر جنسیت، رشته تحصیلی دیپلم، نمره آزمون ورودی دانشگاه، میانگین نمرات دروس اصول حسابداری، میانگین نمرات دروس حسابداری میانه و میانگین نمرات دروس ریاضیات دانشجویان به عنوان متغیرهای مستقل بر عملکرد آنان در دروس حسابداری پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق، چگونگی ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق را در قالب ۶ فرضیه و بر مبنای اطلاعات مربوط به دانشجویان ورودی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج بررسی فرضیه ها بر اساس آزمون های آماری، ضریب همبستگی پیرسن، تحلیل رگرسیون خطی ساده، آنالیز واریانس و آزمون t-test نشان می دهد که نمرات دانشجویان در آزمون ورودی دانشگاه، دروس اصول حسابداری، حسابداری میانه و ریاضیات به عنوان یک پیش بینی کننده عملکرد در درس حسابداری پیشرفته مهم می باشند. و هم چنین رشته تحصیلی دیپلم و جنسیت تاثیری بر عملکرد آن ها نداشته است.