مقاله شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله کارکنان دانشی
مقاله ماندگاری
مقاله تعهد سازمانی
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: امیری علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی فر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مدیریت دانش حفظ و نگهداری کارکنان دانشی و پرورش ظرفیت یادگیری آن ها نقش تعیین کننده ای در موفقیت و کسب مزیت رقابتی برای سازمان دارد. در این پژوهش هدف شناسایی عواملی است که بر ماندگاری کارکنان دانشی تاثیر دارد. محققان و صاحب نظران عوامل مختلفی را بر ماندگاری این کارکنان تاثیرگذار می دانند که می توان آن ها را در سه گروه عوامل محیطی، شخصی و ساختاری به اضافه رضایت شغلی و تعهد سازمانی قرار داد. جامعه آماری این پژوهش ۱۷۰ نفر از کارکنان شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. نتایج نشان می دهد که بین نظر کارکنان دانشی و مدیران آن ها در مورد تاثیر عوامل در نظر گرفته شده اختلاف وجود دارد. در شرایطی که کارکنان متغیرهای آموزش های عمومی، استقلال، حمایت اجتماعی و پرداخت را در اولویت های اول خود قرار دادند. مدیران روی رضایت شغلی، پرداخت، حمایت اجتماعی و عدالت تاکید داشته اند.