مقاله شناسایی عوامل موثر بر فعالیت شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین (مطالعه موردی: مدیریت شهری تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر فعالیت شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین (مطالعه موردی: مدیریت شهری تهران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرکت های کوچک و متوسط
مقاله فناوری
مقاله معلولین
مقاله مدیریت شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ممیز آیت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی شقایق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین سیاست گذاری های حمایت کننده از معلولین، که در قوانین و مقررات مصوب برای این افراد، مورد تاکید قرار گرفته است؛ دسترسی معلولین به فضاهای مختلف شهری می باشد. با این وجود، در کشور ما، مدیریت فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت، از سرعت کمی برخوردار بوده است. با توجه به نقش کارافرینی در سرعت بخشیدن به مدیریت شهری در حوزه خدمات معلولین از یک سو و تاثیر فناوری در زندگی این افراد از سوی دیگر، و از آنجایی که پژوهش های پیشین، چیستی عوامل موثر بر فعالیت شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین را شناسایی ننموده اند؛ این پژوهش قصد دارد با هدف یک پژوهش کاربردی و ژرفانگر، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق و با مدد گرفتن از روش موردپژوهی و انتخاب مدیریت شهری تهران، به عنوان مورد مطالعه و با استفاده از استراتژی های کدگذاری باز و محوری برای طبقه بندی داده ها، این عوامل را شناسایی نماید. در پایان، نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از این بود که عوامل مرتبط با قابلیت های درونی، ویژگی های شبکه های خارجی، نهادی، فرهنگی، هنجاری و نظارتی، بر فعالیت شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین در مدیریت شهری تهران موثر هستند.