مقاله شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق نظام برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های دولتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق نظام برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های دولتی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام برنامه ریزی منابع سازمان
مقاله عوامل مهم موفقیت
مقاله تحلیل عاملی
مقاله مدل مفهومی
مقاله اجرای نظام برنامه ریزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپورکلانتری حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: رهنورد فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی ابوالحسنی مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکنون نظام برنامه ریزی منابع سازمان یا (ERP)، عامل اصلی مدیریت موفق اطلاعات در سازمان ها است. اما استقرار بسیاری از نظام های (ERP) با شکست مواجه شده است. زیرا مدیران سازمان ها فکر می کنند که صرفا خرید نظام (ERP)، کافی است. نظام های برنامه ریزی منابع سازمان، نظام های اطلاعاتی بسیار پیچیده ای هستند و عوامل بسیاری بر استقرار موفق آنها تاثیر می گذارند. سازمان ها باید از مهمترین عوامل موثر در استقرار موفق (ERP) آگاه باشند و آنها را فراهم کنند. در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مهم موفقیت (CSF) یا رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت طرح های استقرار (ERP)، مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا با توجه به مبانی نظری، ۲۳ عامل موثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی گردید. بر اساس عوامل مهم موفقیت، پرسشنامه ای با ۸۴ پرسش تهیه شد و در بین افراد جامعه آماری توزیع گردید. با استفاده از فن تحلیل عاملی، با روش چرخش واریماکس، عوامل موثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان عبارت اند از: ۱) عامل راهبردی، ۲) عامل سازماندهی، ۳) انتخاب مناسب، و ۴) کنترل و نظارت. عوامل مذکور، در مجموع ۷۵٫۴۳۴ از تغییرات را تبیین می کنند.