مقاله شناسایی عوامل ساختاری موثر در کارایی سازمان (مطالعه موردی شرکتهای واگذار شده مشمول اصل ۴۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۹۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل ساختاری موثر در کارایی سازمان (مطالعه موردی شرکتهای واگذار شده مشمول اصل ۴۴)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصی سازی
مقاله کارایی
مقاله محیط
مقاله اندازه
مقاله فرهنگ
مقاله کنترل-قدرت
مقاله استراتژی و تکنولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله رابطه عوامل ساختاری سازمان با کارایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شرکتهایی است که در محدوده سال ۱۳۸۷ خصوصی شده اند که به میزان ۸۰ شرکت می باشند که طبق جدول مورگان برای تخمین درست جامعه به میزان ۶۶ شرکت باید مورد آزمون واقع شود روش گردآوری داده ها پرسشنامه بوده واز روش SPSS برای آزمون مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. بر اساس یافته ها و نتایج تحقیق فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت به طوریکه مهمترین عوامل ساختاری موثر بر کارایی ساختار سازمان خصوصی، محیط، اندازه، فرهنگ، کنترل – قدرت، استراتژی و تکنولوژی شناسایی شدند.