مقاله شناسایی عوامل خطر فردی و شغلی اختلالات اسکلتی عضلانی در یک سازمان صنعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۳۶ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل خطر فردی و شغلی اختلالات اسکلتی عضلانی در یک سازمان صنعتی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی عضلانی
مقاله عوامل خطر
مقاله رگرسیون لجستیک
مقاله ارگونومی مشارکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رنگی نرمین
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزیار سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات اسکلتی عضلانی (MSDs) علت اصلی آسیب ها و ناتوانایی های مرتبط با کار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صنعتی هستند. مطالعاتی محدودی وجود دادند که به طور همزمان اثر تعاملی بین ویژگی های فردی، شغلی و محیط کار را بر MSDs بررسی کرده باشند.
مواد و روش ها: در این مطالعه داده های گردآوری شده از پرسشنامه نوردیک و QEC به منظور بررسی رابطه میان میزان شیوع و شدت MSDs با ویژگی های فردی، کاری و محیط کار با استفاده از یک مدل رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بیش از نیمی از شرکت کنندگان (۶۱٫۶ درصد) اظهار داشتند که در شش ماه گذشته از شکل خاصی از ناراحتی های ناشی از MSDs رنج برده اند. نتایج نشان داد عوامل خطرسازی نظیر استرس در کار، نحوه خوابیدن، سبک زندگی و پوسچر نقش مهمی در شیوع و شدت MSDs داشته اند.
بحث: با توجه به یافته های مطالعه، تاثیر یک عامل خطر همواره در تعامل با سایر عوامل خطرساز بوده و توسط مداخله گرهای مختلفی تعدیل می گردد. برنامه های مداخله ای ارگونومی مشارکتی، مداخله ایستگاه کار، مداخله ارگو استرس و مداخله سبک زندگی به منظور کاهش بروز و شدت MSDs پیشنهاد می شود.