مقاله شناسایی عوامل تنش زای ایجادکننده نارضایتی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۸۹ تا ۴۹۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل تنش زای ایجادکننده نارضایتی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در شهر کرمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله نارضایتی
مقاله اورژانس
مقاله پیش بیمارستانی
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری نیا امین
جناب آقای / سرکار خانم: نکویی مقدم محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی میمند فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فوریت های پزشکی یک سیستم مدیریت سلامت جامعه محور است که با کل سیستم مراقبت سلامت هماهنگ شده است و کارکنان مهمترین سرمایه این سیستم می باشند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل تنش زای ایجادکننده نارضایتی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در شهر کرمان می باشد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کیفی است که نمونه گیری آن به صورت هدفمند انجام شد. معیار ورود افراد به مطالعه سابقه کار عملیاتی بیش از سه سال به عنوان تکنسین در پایگاه های شهری و جاده ای در بخش فوریت های پزشکی بود. در این پژوهش با ۱۵ نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و جهت تحلیل داده ها از روش «تحلیل چارچوبی» استفاده گردید.
یافته ها: در این پژوهش ۴ محور اصلی و ۱۵ محور فرعی شناسایی شد. موضوعات اصلی مرتبط با ایجاد تنش و نارضایتی کارکنان عبارت است از مشکلات فردی، مشکلات سازمانی، هماهنگی نامناسب و مشکلات مرتبط با جامعه.
نتیجه گیری: در نظر گرفتن تیم روان درمانی برای کارکنان و ایجاد گردش شغلی بین پایگاه ها از پیشنهادات سازنده این پژوهش جهت ارتقاء عملکرد کارکنان و بهبود سیستم فوریت های پزشکی شهر کرمان می باشد.