مقاله شناسایی عوامل تعیین کننده بر فرصت سرمایه گذاری با استفاده از رگرسیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل تعیین کننده بر فرصت سرمایه گذاری با استفاده از رگرسیون
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرصت سرمایه گذاری
مقاله شاخص سودآوری
مقاله اهرم مالی
مقاله اندازه شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی مهد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه نوخندان متین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله عوامل تاثیرگذار بر فرصت سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره زمانی ۷ ساله از سال ۸۲ الی ۸۸ بررسی می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص سودآوری، اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت دارایی ثابت به جمع دارایی از جمله متغیر های تاثیرگذار بر فرصت سرمایه گذاری می باشند. همچنین نتایج بیانگر آن است که رشد فروش و نوع مالکیت شرکت رابطه ای با فرصت سرمایه گذاری ندارند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص سودآوری بیشترین همبستگی را با فرصت سرمایه گذاری دارد.