مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فن آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۴۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فن آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش از دور
مقاله الگوی پذیرش فن آوری از دور
مقاله آموزش عالی
مقاله دانشگاه پیام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی بورا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فن آوری آموزش از دور در کلاس درس دانشجویان دکتری تخصصی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور بود. این پژوهش، از نوع توصیفی بوده که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از ۱۳۸۴ نفر بوده که از میان افراد مذکور، ۲۴۸ نفر از روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان انتخاب و به پرسش نامه ای که با استفاده از نظرات ۳۰ کارشناس و خبره آموزش از راه دور ساخته شده، پاسخ دادند. برای تامین روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات به ترتیب از نظرات متخصصان آموزش از دور و آلفای کرانباخ (۰٫۸۴) استفاده شده است. پاسخ های دانشجویان با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ۵ عامل، به ترتیب: خودکفایی در فن آوری، تبحر در کار با فن آوری، مفید بودن، دسترسی آسان و حمایت همه جانبه در پذیرش فن آوری، دارای بیشترین بار عاملی تعیین کننده بوده است. هم چنین، نتیجه به دست آمده، با استفاده از تحلیل عاملی نشان دهنده مناسب بودن شاخص های برازندگی (CFI=0.97)، (RMSEA=0.067)، (ACFI=0.98) و (NFI=0.98) می باشد. به عبارت دیگر، می توان، از این عوامل به عنوان معیاری برای عوامل تاثیرگذار در پذیرش فن آوری آموزش از دور در دانشگاه پیام نور ایران استفاده کرد.