مقاله شناسایی علل عدم موفقیت بنادر جنوبی ایران در جذب کشتی ها جهت تهیه تدارکات دریایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۷۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی علل عدم موفقیت بنادر جنوبی ایران در جذب کشتی ها جهت تهیه تدارکات دریایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تامین کننده تدارکات دریایی
مقاله انتخاب بندر
مقاله مشتریان بندر
مقاله مایحتاج شناور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی پارسا سیدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه صنعت ارائه خدمات پشتیبانی و تامین مایحتاج شناورها و کارکنان دریایی یکی از فعالیت های مهم در چرخه حمل ونقل دریایی محسوب می گردد. تامین و ارائه این گونه خدمات در بنادر نه تنها موجب تقویت عملکرد اقتصادی بندر و منافع حاصله از آن است، بلکه در عین حال جذابیت لازم را برای نگهداری مشتریان فعلی و جلب مشتریان بالقوه و جدید برای بندر به وجود آورده و بر موقعیت رقابتی بندر تاثیرگذار است. پژوهش حاضر نیز به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در عدم موفقیت بنادر جنوبی ایران در جذب کشتی ها جهت تهیه تدارکات دریایی تهیه شده است. در این راستا محقق با شناسایی عوامل موثر در انتخاب یک بندر جهت تهیه تدارکات سعی در شناسایی عوامل موثر در عدم موفقیت بنادر ایرانی دارد. پژوهش حاضر در شرکت های کشتیرانی ایرانی که دارای سفرهای بین المللی و در بنادر جنوبی فعال بوده، اجرا گردید. ابزار گردآوری، پرسشنامه در طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است. ۳۷ عامل که از طریق بررسی تحقیقات پیشین و مصاحبه شناسایی گردیدند در دو دسته عوامل بندر و تامین کننده دسته بندی شدند. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد، شرکت های کشتیرانی ایرانی اغلب به دلیل کیفیت کالا و خدمات و مسایل گمرکی به تهیه تدارکات از بنادر خارجی تمایل بیشتری دارند، از این رو سیاستگذاران، مسوولین و دست اندرکاران در حوزه های دریایی و بندری در ایران باید در راستای حل مسایل موجود در این زمینه به خصوص مسایل گمرکی در بنادر ایران جهت تهیه تدارکات مورد نیاز کشتی ها اقدامات و اصلاحات لازم را به عمل آورند.