مقاله شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه ای
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد ایران
مقاله رکود تورمی
مقاله الگوی تصحیح خطای آستانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی قریه گپی نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: سحابی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ کرمانی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا و داده های سال های ۹۰-۱۳۵۲ به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنادار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.