مقاله شناسایی عفونت سایتومگالوویروس انسانی در تومورهای مغزی گلیوما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی عفونت سایتومگالوویروس انسانی در تومورهای مغزی گلیوما
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلیوما
مقاله سایتومگالوویروس انسانی
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صباحی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: شیرکوهی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوانساری نژاد بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صابری هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ارزنانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ویروس سایتومگال انسانی بتا هرپس ویروسی است که باعث عفونت پایدار در افراد شده و بیماری های شدیدی را در جنین و افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی ایجاد می کند. اگر چه ویروس سایتومگال انسانی به عنوان یک ویروس عامل در سرطان های انسانی به حساب نمی آید اما مطالعات جدید نشان می دهد عفونت با ویروس سایتومگال انسانی ممکن است به طور اختصاصی باعث بعضی از سرطان های انسانی از جمله گلیوما باشد. گلیوما یکی از شایع ترین سرطان های مغزی است که در کودکان و بزرگسالان دیده می شود و دارای ۴ درجه است. در این پژوهش در راستای شناسایی و تشخیص عفونت با ویروس سایتومگال انسانی در نمونه های گلیومای مغزی، یک روش Real-Time PCR راه اندازی و استفاده شد.
مواد و روش ها: نمونه های پارافینه تومور مغزی گلیوما از بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام خمینی انتخاب شد. با استفاده از کیت استخراج DNA از بافت پارافینه جداسازی شد. پس از طراحی آغازگرهای اختصاصی برای ناحیه US28 ویروس سایتومگال انسانی اقدام به بهینه سازی و انجام واکنش Real-Time PCR شد.
نتایج: نتیجه Real-Time PCR کیفی روی ۴ بیمار از ۱۸ بیمار مثبت بود که حدود ۲۲٫۲ درصد است. ۲ نفر از بیمارانی که ویروس سایتومگال انسانی آن ها مثبت شد، فوت کردند.
نتیجه گیری: این اولین مطالعه برای ردیابی وجود ژن سایتومگالوویروس انسانی در نمونه های بیماران مبتلا به گلیوما در ایران است. با توجه به یافته های این گزارش و گزارش های دیگران، مطالعات گسترده تری با استفاده از روش های تشخیصی دیگر پیشنهاد می شود.