مقاله شناسایی شاخص ها و استانداردهای ایمنی سالن ها و اماکن ورزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی شاخص ها و استانداردهای ایمنی سالن ها و اماکن ورزشی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های امنیت
مقاله استادیوم های ورزشی
مقاله تماشاچیان
مقاله مدیریت خطر
مقاله مدیریت بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادریان جهرمی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلطانی زرندی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی پژوهش شناسایی و ارائه شاخص ها و استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی بود. شاخص ها به روش دلفی از طریق مجموعه ای از مصاحبه ها و پرسشنامه شناسایی شدند. ابزار اندازه گیری مصاحبه و پرسشنامه تعدیل یافته پانتزا و همکاران (۲۰۰۳) بود که پایایی آن ۰٫۸۹ به دست آمد. برای انتخاب شرکت کنندگان برای هر دو مورد مصاحبه و پرسشنامه از نمونه های هدفمند انتخاب شد. نمونه تحقیق ۲۸۱ نفر شامل مدیران ورزشی، انتظامات، داوران ورزشی و کارشناسان ورزش و ورزشکاران بودند که به طور هدفمند در اصفهان انتخاب شدند. نتایج نشان داد ۱۱ متغیر عمده شامل کنترل محیط بیرونی ورزشگاه ها (M= 4.39)، ارزیابی شرایط مسابقه (M= 4.76)، بازبینی تجهیزات و امکانات (M= 4.51)، نصب سیستم های محافظت بدنی (M= 4.41)، مدیریت خطر (M= 4.28)، تدوین قوانین پیشگیری (M= 4.79)، تدارک تسهیلات رفاهی (M= 4.48)، ارتباطات موثر با تماشاچیان (M= 4.73)، آموزش ویژه مسوولان امنیتی (M= 4.88)، آموزش های عمومی تماشاگران و بازیکنان (M= 4.36)، مدلسازی و شبیه سازی (M= 3.98) و کنترل شدید و جلوگیری از ورود مواد منفجره به محیط های ورزشی (M= 3.8)، از شاخص های مهم در مدیریت ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی است. همچنین بین شاخص های امنیت با احساس راحتی تماشاچیان رابطه معناداری مشاهده شد (P£۰٫۰۵ و R=0.294). میزان تاثیر برابر با ۵۸ درصد است.