مقاله شناسایی شاخص های قدرت در خانواده به روش تحقیق کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی شاخص های قدرت در خانواده به روش تحقیق کیفی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص سازی
مقاله مفهوم سازی و مقوله پردازی
مقاله قدرت در خانواده
مقاله روش تحقیق کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی بیوک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله حاصل تحقیقی میدانی است که به روش کیفی و به منظور شناسایی شاخص های مناسب برای مطالعه قدرت در خانواده در شهر تهران انجام گرفته است. در این مقاله، ضمن بحث درباره لزوم شناسایی شاخص ها، تبدیل آن ها به مفاهیم، و تبدیل مفاهیم به مقوله ها بر اهمیت استفاده از مشاهدات و مصاحبه های میدانی وسیع و نظام مند نیز تاکید شده است. همچنین عوامل مرتبط با شاخص های قدرت در خانواده، که از تنوع و فراوانی بسیاری برخوردارند، ازجمله رفتارهای کلامی یا غیر کلامی همسران گردآوری و طبقه بندی شده است. با طبقه بندی شاخص ها مقولات اصلی به دست آمده و هر مقوله با مفاهیم زیرمجموعه خود به قرار زیر مشخص شده است:
۱٫ ارزش ها و نگرش ها (مفاهیم استقلال و آزادی)،
۲٫ پذیرش (مفاهیم اعتماد، احترام، و قدرشناسی)،
۳٫ رضایت مندی (مفاهیم راضی بودن و تحمل کردن)،
۴٫ نیازمندی (مفاهیم نیاز در حال حاضر و نیاز در آینده)،
۵٫ مالکیت و اختیارات (مفاهیم امکانات مالی و تصمیم گیری)،
۶٫ ارتباطات (مفاهیم مذاکره و مشاوره جویی)،
۷٫ همکاری (مفاهیم اشتراک مساعی و رابطه با بچه ها).