مقاله شناسایی سرطان پستان مبتنی بر آنالیز عدم تقارن با استفاده از ویژگی های احتمالی طیفی در تصاویر ترموگرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی سرطان پستان مبتنی بر آنالیز عدم تقارن با استفاده از ویژگی های احتمالی طیفی در تصاویر ترموگرافی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترموگرافی پستان
مقاله شناسایی سرطان پستان
مقاله آنالیز عدم تقارن
مقاله طیف تصاویر
مقاله ویژگی های احتمالی طیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راست قلم رزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترموگرافی یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی، بدون درد، بدون تماس و سریع است که توده های پستان را بسیار زودتر از روش رایج ماموگرافی شناسایی می کند. هدف ما جداسازی خودکار تصاویر ترموگرافی پستان بر اساس آنالیز عدم تقارن و با استفاده از ویژگی های طیفی آنها است.
روش بررسی: در این مطالعه، یک الگوریتم جدید جهت شناسایی سرطان پستان بر اساس ویژگی های احتمالی طیف ارائه شده است. ابتدا از ماتریس های هم رخدادی جهت استخراج ویژگی های هم رخدادی از طیف تصاویر استفاده شده است. اما این ماتریس ها به تنهایی قادر به استخراج ویژگی های موثری از طیف نیستند، لذا با معرفی بردار هم رخداد در این مقاله، ویژگی-های کارآمدی همچون ویژگی های احتمالی و جهتی از طیف تصاویر استخراج می شود. با استفاده از آنالیز عدم تقارن، بردار هم-رخداد استخراج شده از پستان راست و چپ هر نمونه با یکدیگر مقایسه شده اند و احتمال غیر نرمال بودن نمونه با کاهش میزان شباهت آن دو بردار افزایش می یابد. روش پیشنهادی ما با استفاده از معیارهای شباهت مختلفی ارزیابی شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که معیارهای شباهت فاصله اقلیدسی و همبستگی به ترتیب کمترین و بیشترین تعداد خطا را در آنالیز عدم تقارن داشته اند. به طوری که نتیجه استفاده از ماتریس ها هم رخدادی و دو معیار شباهت مذکور نشان دهنده تعداد ۴ و ۱۱ خطا در شناسایی تصاویر بوده در حالی که با استفاده از روش پیشنهادی ما این تعداد خطا به ترتیب به ۲ و ۸ خطا کاهش یافته است.
نتیجه گیری: استفاده از بردار هم رخدادی به جای ماتریس های هم رخدادی که در این مقاله معرفی و استفاده شده است، ابزاری مناسب جهت استخراج ویژگی های احتمالی از طیف تصاویر ترموگرافی است.