مقاله شناسایی ذینفعان پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی از طریق خوشه بندی مصادیق ذینفعی بر اساس روش K-Means که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در توسعه تکنولوژی صنعتی از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی ذینفعان پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی از طریق خوشه بندی مصادیق ذینفعی بر اساس روش K-Means
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل ذینفعان
مقاله سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
مقاله خوشه بندی
مقاله تحلیل K-Means

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تصدیقی هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، یک پروژه چندذینفعی است. تنوع در خواسته های این ذینفعان، نیازمند انواع گوناگونی از روش های انگیزشی است. به همین دلیل شناسایی و طبقه بندی صحیح آنها در گام اول و سپس تحلیل این ذینفعان و شیوه انگیزش آنها متناسب با نیازمندی ها و توانمندی های آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
بسیاری از اوقات به جای شناسایی گروه های ذینفعان، می توان به نمونه هایی از آنها دست یافت، ولی باید بتوان از این مصادیق به دسته بندی های اصلی ذینفعان رسید. در این مقاله، برای شناسایی و دسته بندی ذینفعان، از نمونه هایی از آنها استفاده شده است. ابتدا متخصصان، تعدادی از ذینفعان این پروژه را نام برده، ویژگی های هر یک را تبیین نمودند. سپس به کمک روش های استنباطی، خوشه های ذینفعان و شرحی برای هر یک ارائه گردید. برای دسته بندی نمونه های معرفی شده به خوشه ها، از روش K-Means استفاده گردید. همچنین موازی با این تکنیک کمی، به روش شناسایی و تحلیل زنجیره ارزش به شناسایی و دسته بندی ذینفعان پرداخته شده است. در نهایت، میزان صحت دسته بندی انجام شده از طریق زنجیره ارزش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.