مقاله شناسایی خرچنگ های خانواده Portunidae مناطق زیر جزر و مدی سواحل ایرانی دریای عمان با معرفی ۵ گونه جدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی خرچنگ های خانواده Portunidae مناطق زیر جزر و مدی سواحل ایرانی دریای عمان با معرفی ۵ گونه جدید
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرچنگ
مقاله شناسایی
مقاله زیر جزر و مدی
مقاله Portunidae
مقاله دریای عمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطب الدین نگار
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نسب تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، خرچنگ های خانواده Portunidae در مناطق زیر جزر و مدی دریای عمان در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند. نمونه برداری دو بار در طول سال های ۸۹-۱۳۸۸و از ۷ ایستگاه صورت گرفت. نمونه ها توسط تور ترال از ۷ ایستگاه جمع آوری شده و در الکل ۷۰% فیکس شده و جهت شناسایی به آزمایشگاه منتقل گردیدند. طی این بررسی در منطقه زیر جزر و مدی دریای عمان، مجموعا ۲۳ عدد خرچنگ جمع آوری و ۹ گونه متعلق به این خانواده شامل  Charybdis (Charybdis) helleri، Charybdis (Charybdis) feriata، Charybdis (Charybdis) mile،Charybdis (Goniobellenus) hoplites ،Charybdis (Goniobellenus) smithii ،Thalamita crenata ،Portunus segnis ،Portunus sanguinolentus ، Scylla serrate مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. از این تعداد ۵ گونهCharybdis (Charybdis) helleri ،Charybdis (Charybdis) mile ،Charybdis (Goniobellenus) smithii ، Thalamita crenata، Scylla serrate برای اولین بار از سواحل ایرانی دریای عمان گزارش می شوند. در ضمن نام گونه Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 به Portunus segnis Forskal, 1775 تغییر یافته است.