مقاله شناسایی حلقه های تاج خورشید با استفاده از ممان های تصویر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی حلقه های تاج خورشید با استفاده از ممان های تصویر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خورشید
مقاله تاج
مقاله حلقه
مقاله ردیابی
مقاله ممان
مقاله ناوردایی
مقاله زرنیک
مقاله شبکه عصبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاران سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: صفری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، روش شناسایی خودکار حلقه های شار میدان مغناطیسی مشابه تاج خورشید از تصاویر پشت سر هم فرابنفش دور داده های استرو اراﺋﻪ می گردد. ابتدا با اعمال روش ردیابی حلقه های خمیده جهت مند، حلقه های شار برچسب خورده و با تکیه بر بیشینه موضعی آنها، پهنای حلقه ها تعیین شود. ممان های زرنیک هر یک از حلقه ها به عنوان خواص ناوردایی محاسبه شده و از شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی حلقه ها در تصاویر متوالی استفاده می شود. بدین منظور از تصاویر ۱۱ دسامبر ۲۰۰۷ ماهواره استرو Aبسته ابزاری سچی استفاده شده و ۵۸۸ حلقه در ۶ تصویر متوالی مورد مطالعه قرار گرفته است.