مقاله شناسایی جدایه های Cercospora beticola عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با استفاده از آغازگرهای اختصاصی (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: شناسایی جدایه های Cercospora beticola عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با استفاده از آغازگرهای اختصاصی (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کالمودولین
مقاله اکتین
مقاله علف های هرز
مقاله چغندر قند
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه
مقاله سرکس‍سپورا‍

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی مونس
جناب آقای / سرکار خانم: ارزنلو مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بابای اهری اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با عامل Cercospora beticola یکی از مهم ترین بیماری های اندام های هوایی چغندرقند می باشد. با توجه به مشکلات موجود در شناسایی گونه های مختلف Cercospora بر اساس خصوصیات ریخت شناسی، در این تحقیق دو مجموعه آغازگرهای اختصاصی طراحی شده بر اساس توالی ژن کالمودولین و اکتین جهت تشخیص مولکولی این گونه مورد استفاده واقع شد. برای این منظور جدایه های استاندارد C. beticola همراه با دیگر جدایه های این گونه که از گیاهان چغندرقند جداسازی شدند، مورد استفاده قرار گرفتند. کارایی این آغازگرها روی جدایه های Cercospora جمع آوری شده از علف های هرز نیز ارزیابی گردید. جفت آغازگر طراحی شده بر اساس توالی ژن اکتین قادر به تشخیص اختصاصی C. beticola از دیگر گونه های این جنس و دیگر گروه های قارچی نبود. آغازگرهای مبتنی بر ژن کالمودولین قطعه ای به طول ۲۳۴ جفت باز از تمامی جدایه های Cercospora و قطعه ای به طول ۱۷۶ جفت باز را به صورت اختصاصی از جدایه های C. beticola تکثیر و با موفقیت گونه C. beticola را از دیگر گونه های این جنس تفکیک نمودند. بنابراین از این مجموعه آغازگر می توان برای غربال کردن گونه C. beticola از دیگر گونه های این جنس و ردیابی و تعیین دامنه میزبانی گونه C. beticola استفاده نمود.