مقاله شناسایی تیپ ۴٫۹۱ ویروس برونشیت عفونی در جوجه های گوشتی استان چهارمحال و بختیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۵۴۳ تا ۱۵۴۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی تیپ ۴٫۹۱ ویروس برونشیت عفونی در جوجه های گوشتی استان چهارمحال و بختیاری
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتی
مقاله برونشیت عفونی
مقاله B793/) 4.91 ،PCR)
مقاله استان چهارمحال و بختیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی آهنگران مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شوشتری عبدالحمید
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی هفشجانی عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاء جهرمی نوشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری برونشیت عفونی یک بیماری ویروسی واگیردار تنفسی است که عامل بیماری واجد سروتیپ های متعددی است. در این بررسی به شناسایی تیپ ۴٫۹۱ ( (۷۹۳/Bبرونشیت عفونی در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است. به این منظور از ۱۸ گله جوجه گوشتی واجد سندرم تنفسی مشکوک به برونشیت عفونی با تلفات بیش از یک درصد در روز نمونه نای اخذ شد. پس از استخراجRNA  از نمونه های بافتی نای، در واکنش RT-PCR یک مرحله ای قطعه ای از ژن S1 ویروس برونشیت عفونی تکثیر شد و محصول RT-PCR با پرایمرهای اختصاصی تیپ ۴٫۹۱ به روش Nested-PCR تکثیر شد. نتایج نشان داد از ۱۸ گله مبتلا به مشکلات تنفسی ۱۱ گله یا به عبارتی ۶۱٫۱۱% آلوده به ویروس برونشیت عفونی بودند که در گله های مبتلا به برونشیت عفونی، ۴۵٫۴۵% آلودگی با تیپ ۴٫۹۱ را نشان دادند. لذا به نظر می رسد تیپ ۴٫۹۱ برونشیت عفونی در شکل گیری و پیچیده سازی علایم تنفسی در جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم تنفسی در استان چهارمحال و بختیاری نقش داشته باشد و لازم است سیاست های کنترلی مناسب در جهت پیشگیری از آلودگی با تیپ ۴٫۹۱ برونشیت عفونی اتخاذ گردد.