مقاله شناسایی تیلریا اویس درکنه های ناقل با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۸۲۸ تا ۱۸۳۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی تیلریا اویس درکنه های ناقل با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در استان لرستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله لرستان
مقاله تیلریا اویس
مقاله واکنش زنجیره ای پلیمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقوقی راد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی گودرزی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری تیلریوز ناشی از تک یاخته داخل سلولی به نام تیلریا است که باعث خسارت اقتصادی به صنعت دامپروری در نقاط مختلف ایران می گردد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تیلریا اویس در کنه های سخت در استان لرستان انجام گردید. ۲۶۵ نمونه کنه از گوش و سطح بدن و ۱۰۰ لام گسترش خونی از ورید گوش گوسفندانی با تاریخچه تب و کم خونی از ۵ منطقه مختلف استان لرستان طی فروردین تا مرداد سال ۱۳۹۱ جمع آوری شد. استخراج DNA از غدد بزاقی کنه ها صورت گرفت و آزمایش PCR با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی به منظور تکثیر قطعه ژنی به اندازه ۵۲۰ جفت باز متعلق به ژن SSurRNA تیلریا اویس انجام شد. بررسی میکروسکوپی گسترش های خونی، اشکال پیروپلاسمی گونه های تیلریا را در ۱۲ مورد (۱۲%) نشان داد. نتایج PCR نشان داد که ۳۷ نمونه (۲۴٫۳۴%) از کنه های ریپی سفالوس سانگوئینوس، شامل ۲۱ کنه ماده (۱۳٫۸۱%) و ۱۶کنه نر (۱۰٫۵۲%) واجد ژنوم تیلریا اویس بودند، در حالی که در سایر کنه ها ژنوم این انگل یافت نشد. از کل ۲۶۵ کنه، جنس ریپی-سفالوس سانگوئینوس، بیشترین (۵۷٫۳۵%) و همافیزالیس پونکتاتا، کمترین (۳٫۰۱%) میزان فراوانی را نشان داد. با توجه به گسترش وسیع ریپی سفالوس سانگوئینوس نسبت به سایر کنه ها به نظر می رسد که این کنه احتمالا اصلی-ترین عامل انتقال تیلریا اویس در استان لرستان ایران باشد.