مقاله شناسایی تقلب شیر گاو در پنیرهای گوسفندی (برند لیقوان) از طریق PCR اختصاصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی تقلب شیر گاو در پنیرهای گوسفندی (برند لیقوان) از طریق PCR اختصاصی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنیر گوسفندی
مقاله سیتوکروم b میتوکندریایی
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفویضی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: هلالات سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: روش های مولکولی از جمله واکنش زنجیره ای پلی مراز قادر به شناسایی و تمایز شیر گونه های نزدیک به هم (گاو و گوسفند) در محصولات لبنی می باشند. هدف از تحقیق حاضر، توسعه روش واکنش زنجیره ای پلی مراز جهت شناسایی تقلب شیر گاو در پنیرهای گوسفندی (برند لیقوان) و تایید برچسب حک شده بر روی محصولات می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه، ۱۸ پنیر با برچسب ۱۰۰% گوسفندی از سوپر مارکت های شهر تهران جمع آوری شد. استخراج DNA ژنومی از پنیرها صورت گرفت. واکنش PCR جهت شناسایی DNA گاو در پنیرهای گوسفندی با استفاده از پرایمر مختص ژن سیتوکروم b میتوکندریایی بهینه سازی شد و نتایج بر روی ژل آگارز مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: واکنش بهینه سازی شده PCR بر اساس تکثیر ژنوم میتوکندریایی، سبب تکثیر قطعه bp 274 با DNA گاوی و قطعه bp336 با DNA گوسفندی گردید. نتایج نشان داد که از ۱۸ برند پنیر گوسفندی مورد مطالعه، ۱۱ برند دارای شیر گاو بودند که برخلاف برچسب اعلام شده بر روی محصولات می باشد. این امر تقلب انجام یافته توسط شرکت تولید کننده را به اثبات می رساند.
نتیجه گیری: روش واکنش زنجیره ای پلی مراز، روش بسیار دقیق، سریع و آسان جهت شناسایی تقلبات موجود در پنیر گوسفندی و سایر محصولات لبنی می باشد.