مقاله شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب در گوشت ماهی حلوا سفید (۱۷۸۸ Pampus argenteus Euphrasen) در خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب در گوشت ماهی حلوا سفید (۱۷۸۸ Pampus argenteus Euphrasen) در خلیج فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلوا سفید
مقاله ترکیب اسید های آمینه
مقاله ترکیب اسیدهای چرب
مقاله ارزش غذایی
مقاله Pampus argenteus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکرالهی نژاد لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مورکی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: معینی سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) یکی از منابع مهم شیلاتی در سبد غذایی خانواده های ایرانی به شمار می رود، اما در رابطه با ترکیب اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه این گونه با ارزش در آب های خلیج فارس اطلاعات چندانی در اختیار نیست. در این تحقیق نتایج نشان داد فیله ماهی حلوا سفید بر اساس وزن تر حاوی ۱۹±۰٫۲۷ درصد پروتئین خام، ۵٫۱±۰٫۱۱ درصد لیپید خام و ۷۴٫۸±۰٫۴۴ درصد رطوبت بود. پروتئین ماهی حلوا سفید دارای ترکیب متعادلی از انواع اسیدهای آمینه بود. در این ترکیب مقادیر بالایی از اسید گلوتامیک (۱۴٫۷۲±۰٫۰۳ درصد)، لیزین (۱۰٫۸۷±۰٫۱۳ درصد)، اسید آسپارتیک (۱۰٫۴۴±۰٫۲۰ درصد)، والین (۹٫۶۲±۰٫۰۷ درصد) و لوسین (۹٫۲۳±۰٫۱۱ درصد) اندازه گیری گردید. امتیاز اسید آمینه ضروری نیز برای این ماهی محاسبه شد که نتایج بدست آمده حاکی از بالا بودن مقدار آن بود. در ترکیب چربی ماهی حلوا سفید ۲۵ نوع اسید چرب مشاهده شد که اسیدهای چرب اشباع فراوان ترین انواع (۵۰٫۰۴ درصد) را تشکیل می دادند. اسید پالمتیک (C16:0) با ۲۹٫۷۸±۰٫۸۸ درصد اسید چرب غالب مشاهده شده در میان اسید های چرب بوده و پس از آن به ترتیب لینولئیک اسید (C18:2)، اولئیک اسید (C18:1)، دوکوزاهگزانوئیک اسید (C22:6) و میریستیک اسید (C14:0) با مقادیر ۱۲٫۷۶±۰٫۵۲، ۱۰٫۶۱±۰٫۶۳، ۷٫۷±۰٫۱۷ و ۵٫۳۰±۰٫۳۶ درصد به ترتیب قرار داشتند. فیله ماهی حلوا سفید از لحاظ اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۳ (۱۱٫۶۹ درصد)، امگا ۶ (۱۲٫۷۶ درصد) و امگا ۹ (۱۰٫۶۱ درصد) منبع غنی غذایی به شمار می رود.