مقاله شناسایی تاثیرات یادگیری اجتماعی در خانواده بر میزان مهارت های پیش از ازدواج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۴۷۹ تا ۵۰۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی تاثیرات یادگیری اجتماعی در خانواده بر میزان مهارت های پیش از ازدواج
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتظارات از ازدواج
مقاله تعارضات زناشویی
مقاله دانش باروری
مقاله مهارت های پیش از ازدواج
مقاله مهارت های والدین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی محمداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده توحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف توصیف میزان مهارت های پیش از ازدواج دختران مجرد ۱۵ سال و بیشتر ساکن استان مازندران، که پدرشان شهید، جانباز، یا آزاده اند، و نیز برای شناسایی میزان تاثیرپذیری مهارت های پیش از ازدواج آن ها از مهارت های والدینشان انجام شده است. بر این اساس، ۳۶۶ نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و به شیوه نمونه گیری دو مرحله ای تصادفی متناسب انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد میزان مهارت های پیش ازدواج در بین دختران در سطحی پایین تر از متوسط مورد انتظار است و اکثریت پاسخگویان سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی را مناسب ترین سن برای یادگیری این مهارت ها دانسته و آموزش از سوی والدین در خانواده را به منزله بهترین راه کسب مهارت های پیش از ازدواج معرفی کرده اند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای مستقل وارد شده در معادله رگرسیونی، ۴۵ درصد از واریانس میزان مهارت های پیش از ازدواج را به منزله متغیر مستقل تبیین می کند و میزان مهارت های پیش از ازدواج در بین دخترانی بالاتر است که آموزش های مستقیم بیشتری را از سوی مادران و پدرانشان در زمینه مهارت های ازدواج و زندگی زناشویی دریافت می کنند. پایین بودن نسبی میزان مهارت های پیش از ازدواج و تمایل دختران جوان به شرکت در دوره های آموزشی، بر لزوم برگزاری دوره ها و کلاس های آموزش مهارت های پیش از ازدواج برای دختران به صورت نظام مند و متوالی دلالت می کند.