مقاله شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام انگور
مقاله تجزیه کلاستر
مقاله صفات میوه و بذر
مقاله ضریب همبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: داوری نژاد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مختاریان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناخت بهتر ارقام انگور برای کاربرد آنها در برنامه های اصلاحی آینده و بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر ۱۱ رقم انگور در کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال ۹۰-۱۳۸۸، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار به مرحله اجرا درآمد. با استفاده از تجزیه کلاستر طبقه بندی و تفکیک ارقام مشابه در فاصله اقلیدسی ۲۰ به ۳ گروه صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین وزن، حجم و قطر میوه انگور به ترتیب با میانگین ۵٫۱۵ گرم، ۴٫۸ سانتی متر مکعب و ۱٫۹۵ سانتی متر برای رقم سمرقندی لطف آباد و کمترین میزان با ۱٫۱ گرم، ۰٫۹۱ سانتی متر مکعب و ۰٫۹۱ سانتی متر برای رقم دیزماری رضائیه مشاهده شد. رقم مقنائی مشهد بیشترین (۲٫۶۴ سانتی متر) و رقم دیزماری رضائیه کمترین (۱٫۱ سانتی متر) طول حبه را داشتند. همچنین بیشترین وزن دانه برای رقم عسگری بیرجند (۷۴ میلی گرم) و کمترین آن برای رقم سبزه درگزی (۱۸ میلی گرم) بدست آمد. حداکثر تعداد دانه در هر میوه در رقم سمرقندی لطف آباد (۳٫۳۸ عدد) و حداقل تعداد آن در رقم پشت گل مشهد (۱٫۴۴ عدد) مشاهده شد. نتایج همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی مثبت و منفی معنی داری را بین برخی صفات مهم عملکرد انگور نشان داد. وزن میوه با طول و عرض و حجم آن یک رابطه مثبت و معنی داری را در سطح ۱ درصد نشان داد. به طور کلی چنین به نظر می رسد که صفات مربوط به اندازه میوه به خوبی قادر به تفکیک و تمایز ارقام انگور بودند.