مقاله شناسایی برترین محیط های اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی برترین محیط های اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط های اطلاعاتی
مقاله منابع اطلاعاتی غیر رسمی
مقاله دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مقاله رفتار اطلاع یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده قلعه جوق لیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این مقاله شناسایی محیط های اطلاعاتی برتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در جهت ارائه راه کارهای سازنده برای غنی سازی محیط های اطلاعاتی و ایجاد محیط های اطلاعاتی جدید است.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کاربردی را ۳۱۰ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی (در دوره زمانی مورد مطالعه، اردیبهشت ۹۱ مقطع ارشد و دکترای کلیه رشته ها) تشکیل می دهند. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و نمونه گیری طبقه ای به دست آمد. جهت گردآوری داده ها، پرسش نامه ای با طیف لیکرت طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون فریدمن انجام گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مرکز اینترنت دانشگاه، کتابخانه و جلسه دفاع از پایان نامه محیط های برتر دانشجویان، آسان بودن برقراری ارتباط با افراد حاضر در آن محیط، ارتباط اطلاعات مورد تبادل در آن محیط با مسائل درسی و افزایش دانش و تجربیات شخصی در نتیجه تبادل اطلاعات در آن محیط مهم ترین دلایل انتخاب محیط ها هستند. هم چنین گفتگو، پیام کوتاه و پست الکترونیکی بهترین شیوه های ارتباطی دانشجویان هستند. افزایش ساعات دسترسی و دسترسی رایگان به اینترنت و افزایش تعداد رایانه در مرکز اینترنت پر اهمیت ترین راه کارهای غنی سازی محیط های اطلاعاتی می باشند.
نتیجه گیری: طبق یافته های پژوهش انجام کارهای پژوهشی، بحث و تبادل نظر و اتصال به پایگاه های اطلاعاتی مهم ترین انگیزه های دانشجویان برای حضور در محیط های اطلاعاتی هستند و محیط های اطلاعاتی با تاکید بر سه عامل انسان، مکان و اطلاعات به دلیل تامین نیازهای عاطفی انسان و فراهم کردن زمینه برای تبادل اطلاعات و رفع نیازهای اطلاعاتی فرد چارچوبی غنی را محیا می سازند و با وجود جذابیت فناوری های جدید هنوز ارتباط چهره به چهره بهترین کانال ارتباطی برای تبادل اطلاعات است و امروزه به نیازهای اطلاعاتی از طریق ترکیبی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی پرداخته می شود.