مقاله شناسایی انسان از روی نحوه راه رفتن با کمک توصیف گر بافت پویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی انسان از روی نحوه راه رفتن با کمک توصیف گر بافت پویا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز حرکات انسان
مقاله الگوی دودویی محلی با سه صفحه متعامد
مقاله بافت پویا
مقاله شناسایی از روی نحوه راه رفتن
مقاله فرهنگ لغت
مقاله نقاط کلیدی مکان-زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: قیصری نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بررسی حرکات انسان بخش مهمی از تحقیقات در زمینه بینایی ماشین را به خود اختصاص داده است. مطالعات نشان داده اند که انسان ها توانایی زیادی در شناسایی آشنایان خود از روی برخی رفتار از جمله شیوه راه رفتن آن ها دارند. از این رو محققین برآن شدند تا از این قابلیت انسان ها در ساخت سیستم های شناسایی استفاده نمایند. این روش با امکان شناسایی در فواصل دور، عدم نیاز به اطلاع و یا همکاری فرد و همچنین عدم امکان پنهان نمودن، کارایی بالایی به ویژه در محیط های عمومی ارائه می دهد. در این مقاله روش شناسایی جدیدی مبتنی بر توصیف گرهای بافت پویا ارائه می گردد. بافت های پویا شامل ترکیبی از اطلاعات ظاهری و حرکتی می باشند که با بررسی دو بعد مکان و زمان بدست می آیند. از آن جایی که راه رفتن انسان شامل اطلاعات مهمی در دو بعد زمان و مکان می باشد، می تواند با کمک ویژگی های بافت پویا توصیف گردد. برای بدست آوردن این ویژگی ها، نقاط کلیدی مکان-زمان استخراج و با کمک الگوی دودویی محلی با سه صفحه متعامد که نمونه ای از توصیف گر های بافت پویاست، توصیف می گردند. سپس با استفاده از فرهنگ لغت بدست آمده از دسته بندی ویژگی ها، مدل آموزشی از شیوه راه رفتن هر فرد مشخص می شود. کارایی روش پیشنهادی بر روی دو پایگاه داده KTH و IXMAS بررسی شده است.