مقاله شناسایی انتروباکتر ساکازاکی در نوزادان مبتلا به سپسیس با استفاده از PCR بر روی ژن ۱۶S ribosomal RNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۲۷۲ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی انتروباکتر ساکازاکی در نوزادان مبتلا به سپسیس با استفاده از PCR بر روی ژن ۱۶S ribosomal RNA
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروباکتر ساکازاکی
مقاله نوزاد
مقاله سپسیس
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده شیخ احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مردانه جلال
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: انتروباکتر ساکازاکی باسیلی گرم منفی، بی هوازی اختیاری و متعلق به خانواه انتروباکتریاسیه است که به عنوان پاتوژن فرصت طلب مهم مطرح و سبب بیماری های مختلف از جمله سپسیس، مننژیت، انتروکولیت نکروزان و باکتریمی در نوزادان می گردد. هدف از این بررسی شناسایی انتروباکتر ساکازاکی در نوزادان مبتلا به سپسیس با استفاده از PCR بر روی ژن ۱۶S ribosomal RNA بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی طی شهریور ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱، بر روی تعداد ۴۰۵ نمونه خون از نوزادان مشکوک به سپسیس بستری در بیمارستان ابوذر شهرستان اهواز انجام گردید. از هر نوزاد پیش از دریافت آنتی بیوتیک ۰٫۵ میلی لیتر نمونه خون در لوله های CBC حاوی EDTA جمع آوری و در فریز ۲۰- به منظور انجام آزمایش PCR ذخیره گردید. به منظور تکثیر توالی DNA ژن۱۶S ribosomal RNA  باکتری انتروباکتر ساکازاکی استفاده گردید.
یافته ها: نتیجه واکنش PCR بر روی ژن ۱۶S rRNA انتروباکتر ساکازاکی به منظور شناسایی این ارگانیسم در نمونه خون تمام بیماران منفی بود. کشت خون در ۸ (۱٫۴ درصد) بیمار از نظر استرپتوکوکوس آگالاکتیه مثبت بود.
نتیجه گیری: از آنجایی که انتروباکتر ساکازاکی یک فرصت طلب با قدرت بیماری زایی بالا می باشد، انجام مطالعات گسترده تر در گروه های در معرض خطر ارزش زیادی دارد و به منظور دستیابی به این مهم از چندین روش تشخیصی کارآمد و مطالعه روی جمعیت بزرگ تری می باشد. از سویی دیگر استفاده از چندین روش تشخیصی با حساسیت و ویژگی بالا در تشخیص موارد بیشتر عفونت ناشی از این باکتری ضروری است.