مقاله شناسایی الگوهای سینوپتیک بارش سنگین مولد سیلاب مخرب در شهرستان جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی الگوهای سینوپتیک بارش سنگین مولد سیلاب مخرب در شهرستان جیرفت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل همدید
مقاله بارش سنگین
مقاله سیل
مقاله شهرستان جیرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قویدل رحیمی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی زرنه داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باران های ابر سنگین و سیل آسای غیرطبیعی در مناطق خشک و کم باران و با پوشش گیاهی تنک در اغلب موارد منجر به رخداد سیلاب های سنگین و غیرقابل پیش بینی شده و همه ساله خسارات سنگینی در بخش های تاسیسات زیربنایی، عمرانی و کشاورزی برای مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشورمان به بار می آورند. در پژوهش حاضر، به تحلیل همدیدی بارش سنگین ۹۰٫۶ میلیمتری منجر به سیل ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ برابر با ۲ فوریه ۲۰۱۱ میلادی شهرستان جیرفت پرداخته شد. ابتدا از طریق داده های ایستگاه های زمینی بارش مذکور شناسایی و سپس با استفاده از داده های جو بالا و ترسیم نقشه های مربوطه بارش سنگین جیرفت مورد تحلیل قرار گرفت. وجود کم فشار چندهسته ای با محور شمالی- جنوبی بر روی ایران مرکزی، کشیده شدن فرود بسیار عمیق با محور شمالشرق- جنوبغرب بر روی روسیه، ترکیه، عراق، عربستان و دریای سرخ و قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در زیر منطقه واگرایی بالایی، استقرار هسته منفی پیچانه در تمامی سطوح جوی برروی جیرفت، بالاسو بودن هوا در تمامی سطوح که موجب صعود هوا و ناپایداری شده و مقادیر تاوایی که گویای جریان واگرایی و صعودی هوا برای تمامی سطوح جو است، همچنین ضخامت زیاد جوکه نشان دهنده جبهه گرم بر روی منطقه می باشد بعلاوه استقرار رودباد بزرگ جبهه قطبی وادغام آن با رودبادهای مستقر در آفریقا از سمت غرب و رودباد مستقر در جنوب شرق آسیا از سمت شرق موجب تشدید ناپایداری ها و ایجاد شرایط باروکلینیک برای شهرستان جیرفت شده است. منابع عمده رطوبتی بارش سنگین جیرفت در سطوح ۵۰۰ و ۷۰۰ هکتوپاسکال دریای سرخ و خلیج فارس می باشد، اما در ترازهای ۸۵۰ و ۱۰۰۰ هکتوپاسکال دریای عرب، خلیج عمان و خلیج فارس نقش اصلی تامین رطوبت بارش سنگین را ایفا می کنند.