مقاله شناسایی الزامات توسعه مهارت های کارآفرینی زنان روستایی استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی الزامات توسعه مهارت های کارآفرینی زنان روستایی استان قم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه مهارت های کارآفرینی
مقاله زنان روستایی
مقاله استان قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیب زاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: لشگرآرا فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی تحقیق شناسایی الزامات توسعه مهارت های کارآفرینی زنان روستایی استان قم می باشد. این پژوهش کاربردی و غیرآزمایشی (توصیفی) و از نوع پیمایشی به شمار می رود. ابزار عمده تحقیق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر ۷۷ نفر از زنان روستایی کارآفرین می باشد. یافته ها نشان داد وضعیت مهارت کارآفرینی اکثر زنان روستایی در حد مطلوب می باشد (۴۳٫۴ درصد). نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد متغیر الزامات فردی به تنهایی حدود ۲۶٫۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود که این بدان مفهوم است که متغیر مزبور بیشترین تاثیر را در توسعه مهارت های کارآفرینی زنان روستایی داشته است.