مقاله شناسایی اشریشیا کلی O157:H7 از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان رفسنجان با استفاده از تکنیک PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی اشریشیا کلی O157:H7 از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان رفسنجان با استفاده از تکنیک PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PCR
مقاله اشریشیا کلیO157:H7
مقاله گوشت گاو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخ آبادی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورصاحبی راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشریشیا کلی O157:H7 به عنوان یک عامل اسهال، کولیت خونریزی دهنده و سندرم اورمی همولیتیک در سراسر جهان شناخته شده است. گوشت آلوده به مدفوع حیوانی احتمالا منبع اصلی عفونت اشریشیا کلی O157:H7 در نمونه های گوشت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع اشریشیا کلی O157:H7 در نمونه های گوشت گاو کشتارشده در کشتارگاه شهرستان رفسنجان صورت گرفت. این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی، از اردیبهشت تا بهمن ۱۳۹۰ انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد ۱۴۸ لاشه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها از برش سطحی عضله گردن گرفته شد و پس از نمونه برداری سریعا کشت و آنالیز میکروبی بر روی نمونه ها صورت گرفته و کلنی های مشکوک به اشریشیا کلی O157:H7 توسط تکنیک Polymerase Chain reaction مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان آلودگی نمونه ها به اشریشیا کلی و اشریشیا کلی O157:H7 بر اساس آزمون کشت به ترتیب ۳۶ (%۲۴٫۳۲) و ۱۰ (%۶٫۷۵) مثبت بودند. از این تعداد ۶ نمونه (%۴٫۰۵) در آزمون PCR به عنوان اشریشیا کلیO157:H7 تشخیص داده شدند. شیوع فصلی اشریشیا کلیO157:H7 نشان داد که بیشترین شیوع آلودگی نمونه های اخذ شده در فصل تابستان می باشد .(P<0.05) نتایج این مطالعه نشان داد که گوشت گاو می تواند به عنوان یک مخزن بالقوه برای اشریشیا کلی O157:H7 مطرح باشد و گوشت گاو ممکن است به عنوان یک حامل در انتقال این پاتوژن به انسان عمل کند.