مقاله شناسایی ارزش های اسلامی تاثیرگذار بر رفتارهای مالی افراد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۳۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی ارزش های اسلامی تاثیرگذار بر رفتارهای مالی افراد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسلام
مقاله ارزش های اسلامی
مقاله تحقیقات مالی
مقاله روابط مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رویایی رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: افشارکاظمی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی فرد حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: برنامه های اجتماعی اسلام بر تمام ارکان پیوندهای جوامع بشری (سیاسی، اقتصادی و …) تاثیر نهاده است. بنابراین، انجام پژوهش های مالی در جوامع اسلامی نیازمند درک تاثیر دین در زندگی اجتماعی مردم می باشد که بی شک امور مالی نیز یکی از وجوه مهم آن به شمار می رود. هدف از این پژوهش، مطالعه ی جنبه های اثرگذار اسلام بر پیوندهای مالی افراد است.
روش پژوهش: این پژوهش که به صورت تحلیل همبستگی، با استفاده از روش های تحلیل عاملی و رهیافت دیماتل انجام شده در پی آن است تا اثرگذارترین جنبه ها را برای به کارگیری در پژوهش های مالی معرفی نماید. جامعه ی آماری این پژوهش شامل همه ی متخصصین امور دینی (تحصیل کنندگان علوم دینی) و متخصصین امور مالی (فعالان حوزه های مختلف مالی) می باشد.
یافته ها: با توجه به خروجی های رهیافت دیماتل متغیرهای دیدگاه افراد در موضوعات مالی و دیدگاه آنان درباره ی امور فردی اثر پذیر بوده و از صد درصد تاثیر وارده بر متغیرهای اثرپذیر، ۳۰ درصد قابل انتساب به متغیر دیدگاه درباره موضوعات معنوی، ۱۵ درصد دیدگاه درباره روابط اجتماعی، ۱۴ درصد دیدگاه درباره خمس و زکات، ۱۸ درصد دیدگاه درباره حسن خلق و ۲۴ درصد دیدگاه نسبت به کار های خیر می باشد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه افراد به ترتیب در موضوعات معنوی، کارهای خیر، حسن خلق، پیوندهای اجتماعی و پرداخت خمس و زکات می تواند بر دیدگاه آنان در موضوعات مالی و فردی بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشد.