مقاله شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان با روش کاهش ابعاد چند عاملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ارتقای سلامت از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان با روش کاهش ابعاد چند عاملی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش کاهش ابعاد چند عاملی
مقاله فلج مغزی
مقاله کودک
مقاله اثر متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع دلاور سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی عنایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فرین
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلریان اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناسایی عوامل خطر و اثرات متقابل آن ها، در مطالعات پزشکی بسیار مهم است. عوامل خطر مختلفی بر بروز بیماری فلج مغزی کودکان گزارش شده است. هدف از این مطالعه شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان با روش کاهش ابعاد چند عاملی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، اطلاعات ۲۲۵ کودک ۱-۶ ساله که در سال های ۸۷-۱۳۸۶ جمع آوری شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. برای شناسایی اثرات متقابل از روش کاهش ابعاد چند عاملی با کمک شاخص دقت تعادل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار R نسخه ۲-۱۵-۲ انجام شد. یافته ها: رگرسیون لجستیک نشان داد تنها متغیرهای سابقه بیماری (p=0.002) و آسفیکسی (p<0.001) با فلج مغزی کودکان رابطه معنی داری داشتند. اثرات متقابل شناسایی شده توسط روش کاهش ابعاد چند عاملی شامل آسفیکسی، ازدواج فامیلی والدین، زایمان نارس با دقت تعادل ۹۲٫۱۴۵ بود. نتیجه گیری: روش کاهش ابعاد چند عاملی به عنوان یک روش جدید، قابلیت خوبی برای شناسایی اثرات متقابل عوامل خطرساز بیماری ها، از جمله فلج مغزی کودکان دارد. بکار گیری آن در مطالعات بعدی پیشنهاد می شود.