مقاله شناسایی ابعاد منابع انسانی متعادل از دیدگاه اسلام با رویکرد دلفی فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۵۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی ابعاد منابع انسانی متعادل از دیدگاه اسلام با رویکرد دلفی فازی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعادل
مقاله انسان
مقاله انسان متعادل
مقاله اسلام
مقاله دلفی فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیدایی میرمهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پیله وری نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: باقری صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: جهان هستی از لحاظ نیروی محرکه در بین دو قطب مخالف یکدیگر در حال تعادل است نظیر: مذکر و مونث، شمال و جنوب، فعال و غیر فعال، منطقی و شهودی، روشنایی و تاریکی، درونی و بیرونی و … هر کدام از این ابعاد هر چند در ظاهر در مقابل همدیگر قرار دارند اما برای ادامه حیات وابسته به یکدیگر می باشند و ترکیب این اضداد است که باعث تحول و دگرگونی در جهان هستی می شود. بی تردید گرایش یک طرفه جهان به عنوان یک سیستم پویا به هر کدام از این قطب ها باعث بهم خوردن نظم آن و فرو ریختن ساختار پایدار موجود می گردد. انسان نیز به عنوان یک سیستم پویا، همچون جهان هستی برای رسیدن به پایداری، نیازمند ایجاد تعادل در خواسته ها و یا نیروهای محرکه درون خود می باشد که در غیر این صورت رو به فنا و نابودی خواهد بود. هدف تحقیق حاضر آن است تا ضمن شناسایی ابعاد تعادل انسان در یک محیط کسب و کار امروزی زمینه ایجاد تعادل و آرامش را در زندگی پیچیده امروزی فراهم آورد.
روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی بوده و جامعه آماری آن شامل ۴۰ نفر از مدیران منابع انسانی در سازمان های خدماتی و صنعتی می باشد. جهت پالایش شاخص ها و تجمیع نظر خبرگان از رویکرد دلفی فازی بهره گرفته است.
یافته ها: در این تحقیق با توجه به آموزه های اسلامی یازده بعد برای انسان متعادل شناسایی گردیده که شامل یادگیری و دانش اندوزی، کار و تلاش، خانواده، سلامت جسمانی، عبادت، محیط زیست، مسوولیت پذیری اجتماعی، تفکر و تعقل، معرفت، حب الهی و ولایت پذیری بوده که در طی سه مرحله نظرسنجی از خبرگان مورد پالایش و تجمیع قرار گرفته است.
نتایج: نتایج تحقیق حاضر بعد از سه مرحله نظرسنجی از خبرگان منجر به شناسایی شش بعد محوری یادگیری، کار، خانواده، سلامت، معنویت و مسوولیت پذیری اجتماعی گردید که می تواند چارچوب مناسبی جهت تدوین برنامه های توسعه فردی و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی در سازمان های امروزی باشد.