مقاله شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد ۱ قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد ۱ قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fusarium oxysporum
مقاله tomatinase
مقاله کروماتوگرافی
مقاله گوجه فرنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرزاده ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتی رستگار ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیخانی مقدم عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف شناسایی آنزیم tomatinase در جدایی های نژاد فیریولوژیک ۱ قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با تکنیک TLC انجام شد. بدین منظور در طی فصل زراعی ۸۹-۸۸ از مناطق عمده گوجه کاری استانهای فوق نمونه برداری صورت گرفت، و ۲۰ جدایه قارچ FoL از بافت آوندی ریشه، طوقه و ساقه گیاهان گوجه فرنگی آلوده جداسازی گردید. آزمون اثبات بیماریزایی روی گوجه فرنگی رقم Bonny Best (حساس عمومی) انجام شد و ۱۷ جدایه بیماریزا که باعث پژمردگی آوندی می شدند تشخیص داده شد. آزمون اثبات فرم اختصاصی جهت تایید بر اختصاصی بودن جدایه های بیماریزا با استفاده از گوجه فرنگی رقم (Bonny Best)، تاتوره، تاجریزی و نخود انجام گردید که این جدایه ها تنها بر روی گوجه فرنگی پژمردگی ایجاد نمودند. تعیین نژاد فیزیولوژیک نیز با استفاده از ارقام افتراقی انجام که همه جدایه ها مطابق جدول استاندارد علائم بیماری در نژاد ۱ قرار گرفتند. برای شناسایی آنزیم tomatinase، ابتدا سوسپانسیونی از اسپورهای قارچ تهیه و پس از آن عصاره گیری پروتئین های قارچ انجام شد و بعد از خالص سازی توسط تیوبهای دیالیز با استفاده از تکنیک TLC(کروماتوگرافی لایه نازک) و به کمک ترکیبات استاندارد tomatidine و µ-tomatine آنزیم tomatinase شناسایی گردید.